Anexa nr.1

ROMÂNIA       

JUDEȚUL COVASNA

COMUNA TURIA

PROGRAM ANUAL PROPRIU PENTRU ACORDAREA DE FINANȚĂRI NERAMBURSABILE

 - anul 2024 - 

         

            În vederea acordării de finanțări nerambursabile, în anul bugetar 2024 s-a prevăzut și repartizat suma de 290.000 lei, pentru următoarele finanțări nerambursabile:

  1. Sprijinul financiar acordat pentru finanțarea nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ-științifice, sportive, de recreere și de tineret: 200.000 lei.

  1. Sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului local pe anul 2024: 90.000 lei

                                                

                   

                                                                                                                                                                          Primar,

                   Dr.ing.Daragus Attila

Search

Language