Înscrieri la CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE - Rabla locală
 
Condiții de acordarea stimulentului:
Delegatul acordă suma de 3.000 lei, cu titlu de stimulent pentru casare, numai după:
a) încheierea contractului de finanțare cu solicitantul stimuelntului
b) casarea autivehiculului uzat, numai prin intermediul colectorilor autorizați
c) radierea autovehiculului uzat din circulație și din evidența fiscală a delegatului
 
Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
  1. este înregistrat în evidențele fiscale ale Primăriei comunei Turia;
  2. la data participării în Program are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației;
  3. are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;
  4. conține componentele esențiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație).

Persoanele fizice care se înscriu în program trebuie să respecte mai multe condiţii:

1) Să aibă domiciliul sau reședința în comuna Turia;

2) Să deţină un autovehicul uzat cu o vechime mai mare sau egală cu 15 ani şi cu o normă de poluare Euro 3 sau mai mică, înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani,
 
3) nu este înregistrat cu obligații restante la plata taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul local şi cel de stat
 
4) Nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte sau programe finanțate din alte fonduri publice, fonduricomunitare, inclusiv prin programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program

5) Să nu aibă condamnări  pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă

6) se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehicului uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare
 
7) se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.
 
       Depunerea dosarelor se face la Primăria comunei Turia în termen de 30 de zile de la publicarea listei cu cererile aprobate. 
 Dosarele vor conține: 
-acord scris privind participarea la Program
-act de identitate, aflat în termenul de valabilitate
-acte de proprietate al vehiculului( cartea de identitate și certificat de înmatriculare), 
-act de partaj sau certificat de moștenitor (dacă este cazul), 
-certificatele de atestare fiscală pentru dovedirea inexistenței unor condamnări pentru infracțiuni contra mediului și pentru dovedirea inexistenței obligațiilor restante de plată către bugetul de stat şi bugetul local ale solicitanților de finanțare
-cazier judiciar
-extras de cont din care să rezulte codul IBAN.

Procedura internă privind participarea la program: poate fi descărcată AICI

 

 An Adobe Acrobat file PROCEDURA - PROGRAM CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE 2023

În data de 03.10.2023 Administrația Fondului pentru Mediu a pus la dispoziția Comunei Turia lista persoanelor fizice care s-au înscris în programul ”Casarea autovehiculelor uzate”. Termen de depunere a documentelor prevăzute la art. 9 este de 30 de zile de la aducerea la cunoștință publică a comunicării de către AFM a listei prevăzute la art. 18 alin. (5) din Ghid.
 
 

Search

Language