Anexa nr.1

ROMÂNIA       

JUDEȚUL COVASNA

COMUNA TURIA

PROGRAM ANUAL PROPRIU PENTRU ACORDAREA DE FINANȚĂRI NERAMBURSABILE

 - anul 2021 - 

            În vederea acordării de finanțări nerambursabile, în anul bugetar 2021 s-a prevăzut și repartizat suma de 220.000 lei, pentru următoarele finanțări nerambursabile:

  1. Sprijinul financiar acordat pentru finanțarea nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ-științifice, sportive, de recreere și de tineret: 140.000 lei.

 

  1. Sprijinul financiar acordat unităților de cult din Turia, din bugetul Consiliului local pe anul 2021: 80.000 lei

                     

                           

                    Persoana de contact: Dr.ing.Daragus Attila – ordonator principal de credite, reprezentant autoritate contractantă.

                    Tel.persoana de contact: 0267367010; 0741139835

                                                                                                                                                                          Primar,

                                                                                                                                   Dr.ing.Daragus Attila

Search

Language