Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

A hétvégén kerül sor Bálványosfürdőn a IX.Kárpát-medencei Huszárakadémiára, több mint 42 településről, amelynek keretén belül ünnepi szentmise lesz vasárnap, jan.19-én,  10:30-kor az altorjai Szent Miklós róm.kat. Templomban, melyet koszorúzás követ a Huszárszobornál.

Szeretettel várjuk!

 

 

 


HUSZÁRAKADÉMIA - ACADEMIA HUSARILOR

2019


Huszárok gyülekeztek Bálványoson

2017

torja-kicsi

Bálványosfürdőn és Torján az elmúlt hétvégén kétnapos rendezvényen vettek részt a hagyományőrző huszár bandériumok . Hatodik alkalommal tartott Huszárakadémián jelen voltak huszárok Budapestről, Kaposvárról, Kecskemétről, Pápáról, Szolnokról, a Homoród mentéről, Marosszékről, Udvarhelyszékről és Csíkszékről. Háromszéket a torjaiai, mint házigazda, a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület,  az uzoni huszárok a málnásfürdői tüzércsapata, valamint a 15. székely határőr gyalogezred kézdivásárhelyi ütege képviselte.

 Nem hiányzott rendezvényről a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség (MHKHSZ) tisztikara sem. Ott volt Grubits Róbert hagyományőrző huszárkapitány, az MHKHSZ fegyvernemi alelnöke és Hornyák Gábor hagyományőrző huszárkapitány.

Szombaton a bálványosi Vár panzióban magyarországi és hazai szakemberek, történészek  előadásait hallgathatták meg a résztvevők, a modern huszárság kialakulásáról, az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc fegyvereiről, a würt­tembergi huszárok vitézségéről, a hátaslovak neveléséről és tenyésztéséről. A szombati nap huszárbállal ért véget, de előtte tisztikari gyűlésen egyeztették az idei programjukat.

Vasárnap délelőtt katonás rendben  a Szent Miklós római katolikus műemlék templomba vonultak ahol részt vettek Hatos Mihály plébános, tábori lelkész, hagyományőrző főhadnagy által celebrált ünnepi szentmisén. Ezután, Daragus Attila mint házigazda, Torja polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. Megtiszteltetés a község számára, hogy hatodik alkalommal lehet a házigazdája a Huszárakadémiának, és fogadhatják a huszárokat. A gondolatát folytatva elmondta:„Soha nem volt akkora szükség a hagyományőrzőkre, mint most, amikor Európa határait nemcsak döngetik, hanem már bent is vannak a vén kontinensen mindazok, akik a keresztény értékek ellenségei”. Ezután köszöntötte mind azokat akik több mint ezer kilométert utaztak, hogy jelen lehessenek a huszárakadémián, amelyet az összetartozás  jegyében szerveztek meg "mind keresztények vagyunk és meg kell védjük földünket a betolakodókkal szemben" - fejtette ki Daragus. Ezt követően Csikány Tamás budapesti történész, honvédezredes a huszárok mindenkori helytállásáról és a doberdói tragédiáról tartott rövid beszédet.

A szentmisét követően a huszárok és hagyományőrzők a templomkertben sorba álltak egy fénykép erejéig, majd Vesztergám Miklós kalocsai tárogatóművész kíséretével elénekelték a Gábor Áron rézágyúja című dalt. Ezután a lovashuszár szobor emlékműhöz vonultak, ahol azt megkoszorúzták, a tárogatóművész zenei kíséretével. Ezt követtően Demeter Zoltán és László Lajos közhuszárokat hadnaggyá, illetve őrmesterré léptették elő.

Sz-h

Galéria


HUSZÁRAKADÉMIA

ACADEMIA HUSARILOR

2016 

“A vitéz nem fázik, csak érzi a hideget”

Szombaton Bálványosfürdőn a Vár panzióban elméleti képzéseken vehetett részt a mintegy százharminc anyaországi és erdélyi hagyományőrző. Vidékünket a torjaiak, uzoniak, a Székely Virtus és Szilaj Hagyományőrző Egyesület, a málnásfürdői tüzércsapat és a 15. székely határőr gyalogezred kézdivásárhelyi ütege képviselte. Jelen voltak huszárok Budapestről, Kaposvárról, Kecskemétről, Szegedről, Marosszékről, Udvarhelyszékről és Csíkszékről. 

Előadások hangzottak el a huszárszerep vállalásról ezelőtt két-háromszáz éve, a lóápolásról, a háromszéki negyvennyolcas csatákról. A magyarországi és hazai előadók között jelen volt Csikány Tamás budapesti történész, honvédezredes

Vasárnap Bálványosfürdőről Torjára utaztak a huszárok ahol a felvonulás után részt vettek Szent Miklós-templomban a Hatos Mihály plébános, tábori lelkész, hagyományőrző főhadnagy által celebrált ünnepi szentmisén. A szentmise után Daragus Attila Torja polgármestere az egybegyűlteknek elmondta, hogy eddig minden évben elegendő volt egy rendőrautó felügyelete, de úgy látszik az idők változnak és veszélyesnek ítélték meg a huszárgyülekezetet, mert csendőri felügyelet is jelen van. Pedig  békésebb ember, mint a huszár, a hagyományőrző, nem létezik. Aki elvégzi mindennapos munkáját, eleget tesz családi kötelezettségeinek, és arra is vállalkozik, hogy több száz kilométert utazzon a hagyományőrzés érdekében, mi több, pénzt áldoz huszárruhára, attól az embertől nincs, miért félni. 

Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke is köszöntötte a huszárokat és a torjaiakat, hangsúlyozva: a megyei tanács messzemenően támogatja a huszártoborzót, a Székely Vágtát és a Huszárakadémiát, és – túlélve a számvevőszék próbáját – székelyruha- és huszáregyenruha-alapot hoztak létre, komoly összegekkel támogatva azok elkészítését, megvásárlását.

A zord, hideg idő ellenére huszár szólást betartva "a huszár nem fázik csak érzi a hideget" hagyományőrzők a templom udvarban felvonultak egy fénykép erejéig, innen vonultak  a huszárszoborhoz. A koszorúzást követően előléptetési ceremónia következett. Daragus Attila a torjai önkormányzat nevében a huszárakadémia  támogatásáért Torjáért kitüntetést adományozott a kaposvári, szegedi és kecskeméti hagyományőrzők parancsnokainak.

Sz-h


HUSZÁRAKADÉMIA

ACADEMIA HUSARILOR

2015

Két századnyi huszár a Bálványoson 

 

Nyolcadik Huszárakadémiát tartották hétvégén Bálványosfürdőn, negyedik alkalommal házigazdája a rendezvénynek Daragus Attila Torja polgármestere és hagyományőrző kapitány. Az erdélyi katonai hagyományőrzők idei kétnapos elméleti képzésén kétszáztíz erdélyi, partiumi és anyaországi huszár, kopjás, gyalogos és huszárjelölt, valamint a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség elnöksége vett részt. 

Az előző évekhez képest újdonság volt, hogy több huszárnő jelent meg. A bálványosi  Vár panzióban szombaton a székely határőrezred történetéről a  Württemberg-huszárezredről a nagy háborúban a székely helytállásról, az első világháborús székelyföldi hősi temetőkről halhattak előadást a résztvevők. Ha már huszárok gyűltek össze a ló se maradhatott ki ezért a huszár négylábú társáról is szóe sett az ízületi túlterhelés okozta megbetegedéseiről tartott előadást a szakember. Az előadók zömében magyarországiak voltak. A résztvevők Kelemen Botond és Nagy Zoltán magángyűjteményéből bemutatott első világháborús tárgyi emlékeket is megtekinthették. Idén huszárok érkeztek Kaposvárról, Kecskemétről, Szovátáról, Marosvásárhelyről, Marossárpatakról, Székelyudvarhelyről, Csíkszeredából. Háromszéket a torjai és uzoni huszárok és a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület tagjai képviselték. Torja lakósságával közösen a huszárok vasárnap délben a Szent Miklós-templomban a Hatos Mihály plébános, tábori lelkész, hagyományőrző főhadnagy által celebrált ünnepi szentmisén vettek részt. Prédikációját a pártoskodás és az oly jellemző széthúzás köré fűzte. A szentmiseáldozat bemutatása után Csikány Tamás történész a vitézségről, a huszárok helytállásáról bajtársiasságról – melyet még az ellenség is tisztelt -  tartott előadást. A himnuszaink eléneklése után a templomkertben a már hagyományos Gábor Áron rézágyúja eléneklése következett. Ezután katonás sorrendben a huszárok  a templom melletti szoborparkban a lovashuszárszobor mellett sorakoztak fel.  A két évvel ezelőtt felállított lovasszobor koszorúzása után Daragus Attila házigazda köszönő beszédével zárult a nyolcadik Huszárakadémia.  Elmondta:  mindent megtesznek, hogy rövid időn belül Felsőháromszéken két huszárszázadnyi hagyományőrző legyen, a ruhák egy része már el is készült. Végezetül hozzátette  hogy jövőre a hagyományőrzés népszerűsítéséért két Huszárakadémiát is tartanak egyet  Bálványoson, másikat pedig Szovátán. Tóth Szék-helyek


HUSZÁRAKADÉMIA

ACADEMIA HUSARILOR

2014

 

Daragus Attila torjai polgármester, hagyományőrző kapitány az eddig megtartott hét Huszárakadémiából immár háromnak volt házigazdája. Az utóbbi Szombaton és vasárnap Bálványosfürdőn és Torján zajlott. A huszárok nem ijedtek meg a csípős hidegtől száz-hetvenketten vettek részt a helsőháromszéki találkozón és képzésen.

A legtávolabbi település ahonnan  huszárok érkeztek, 950 kilométerre fekszik Torjától. A képzésén a partiumi és anyaországi huszárok, gyalogosok és huszárjelöltek, valamint a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség elnöksége vett részt.
Szombaton a Bálványoson elméleti képzés zajlott a Vár Panzióban. A résztvevők a madéfalvi veszedelemről, a magyar hadviseletekről, a székely határőrségről, a 17. századi Európában, a székely katonák szerepéről a napóleoni háborúkban, a marosvásárhelyi 23. Tábori Vadász Zászlóaljról és az Úz-völgyi csatákról hallhatott előadásokat. Szavalataival közreműködött Kozsik József marosvásárhelyi színművész huszárjelölt.
Vasárnap reggel folytatódtak az előadások és képzések. Szó volt a csikónevelésről, a fiatal hátasló alapkiképzéséről, valamint alaki foglakozás volt a  gyalogosok számára. Ezután elutaztak Tórjára és az  altorjai Szent Miklós-templomban a felvonulás után a lakosokkal együtt  Hatos Mihály plébános, tábori lelkész, hagyományőrző főhadnagy által celebrált ünnepi szentmisén vettek részt. 

A szentmise  után a polgármester felsorolta azokat a településeket, ahonnan huszárok érkeztek. 
Utána bejelentette, - mondván ha nyilvánosan teszi akkor az kötelezi - : a következő Huszárakadémián felavatják a torjai huszárbandérium harci zászlóját, majd a huszárok nevében díszkardot nyújtott át Tamás Sándor megyeitanács-elnöknek. Az elnök miután megköszönte az ajándékot elmondta, hogy jövőre is megszervezik a huszártoborzót és a kiinduló helység Torja lesz. A templomban megemlékeztek tavaly elhunyt Györffy Árpád hagyományőrző huszár őrnagyról, a székelyudvarhelyi Mátyás-huszárok egykori vezetőjéről is. A himnuszaink eléneklését a a magyar feltámadásról, Fülöp Zoltán Bulcsú és zenészei a Mag Rend-Szer zenés-verses előadása követte. Miholcsa József hagyományőrző alezredes a Bethlen Gergely Érdemérem létrehozásáról szólt. Elmondása szerint Bethlen Gergely ezredes volt, aki Mikes Kelemennel együtt Kolozsváron háromszáz Mátyás-huszárt toborzott és képzett ki. Ugyanakkor Bethlen az erdélyi hadjáratban Bem apó jobbkeze volt – hangzott el. Az érmet Daragus Attila, Kádár László, a gyergyói Parászka Géza és a szegedi Vass László vehette át. Vass László hagyományőrző alezredes, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség ügyvezető alelnöke és vezérkari főnöke két gyalogos csapatparancsnokot, az új székely tüzércsapat tisztjét, Igyártó Andort hadnaggyá, Sala Zsoltot pedig főhadnaggyá léptette elő. A ceremóniák után a huszárok vissza mentek Bálványosra ahol meghallgatták Bárdi Nándor kisebbségkutató előadását és könyvbemutatón vettek részt.
Tóth
Szék-helyek


HUSZÁRAKADÉMIA

ACADEMIA HUSARILOR

2013

 

HUSZÁRAKADÉMIA

ACADEMIA HUSARILOR

2012 

Search

Language