Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 
Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri
Nr. DATA DE ÎNREGISTRARE PROIECT TITLUL PROIECTULUI
 602 15.02.2021

Mandatarea reprezentantului Comunei Turia în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  ,,AQUACOV pentru   aprobarea modificarii  pretului/tarifului serviciului public de alimentare cu apa potabila  si de canalizare practicat de operatorul regional   Gospodarie Comunala S.A

 1046 03.03.2021  Organizarea pazei comunale în comuna Turia în anul 2021
 1060 04.03.2021  Aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2021 din fondul forestier proprietatea publică a comunei Turia
 1438 23.03.2021  Aprobarea bugetului general al comunei Turia pentru anul 2021
 1569 29.03.2021  Asocierea Comunei Turia cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA”
 1900  14.04.2021  Aprobarea modificării și completării Statutului reactualizat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara AGROSIC Közösségek Közti Társulás
 2029  20.04.2021  Constituirea Comisiei de inventariere a imobilelor construcții la nivelul Comunei Turia pentru actualizarea evidenței fiscale
 2030  20.04.2021  Aprobarea tarifelor de intrare și închiriere a spațiilor din incinta piscinei
 2031 20.04.2021 Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a piscinei aflate în inventarul comunei Turia
 2034 20.04.2021 Finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ-științifice, sportive, de recreere și de tineret, precum și sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului local pe anul 2021
 2300 06.05.2021 Modificarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului local al comunei Turia  nr.59/28.09.2011 privind aprobarea participării comunei Turia prin Consiliul local al comunei Turia în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Turistică „CIOMAD BALVANYOS”, „CSOMÁD-BÁLVÁNYOS Közösségek Közti Turizmusfejlesztési Társulás”
 2565  20.05.2021 Aprobarea modificării și completării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomád - Bálványos Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi Társulás”
 2708  03.06.2021

Modificarea și completarea Contractului de delegare nr.4/2009, a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale A.D.I. ” ECO SEPSI” încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sf.Gheorghe

 3169 15.07.2021 Organizarea și funcționarea Comisiei tehnico-economice a Consiliului local al comunei Turia
 3250 23.07.2021 Asocierea U.A.T. Comuna Turia cu alte unități administrativ teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC - COVASNA
 3833 15.09.2021  aprobarea darii în folosință gratuită a unui bun imobil aflat în domeniul public al comunei Turia
 3845 16.09.2021  Modificarea și completarea Contractului de delegare nr.4/2009, a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale A.D.I. ” ECO SEPSI” încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sf.Gheorghe
 4018 01.10.2021 Insușirea variantei finale a proiectului de steag a comunei Turia
 4202 25.10.2021  Aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor de gestionare a deșeurilor în județul Covasna
 4340 08.11.2021  Indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022, aprobarea Listei facilităților fiscale acordate contribuabililor pentru impozitele și tacele datorate în anul fiscal 2022, aprobarea Regulamentului privind procedurile de acordare de facilități fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru persoanele fizice cu venituri reduse, pentru aprobarea Regulamentului de impunere și percepere a taxelor speciale în anul 2022, precum și pentru Regulamentul privind procedurile de organizare și emitere în regim de urgență a autorizațiilor de construire în anul 2022
4422 17.11.2021  Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Turia pentru perioada 2021-2027
 4524 26.11.2021  Aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor singure care se află în situații de necesitate
 4525 26.11.2021  Aprobarea Calendarului activităților și acțiunilor cultural-sportive al comunei Turia, care se vor desfășura în anul 2022
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Search

Language