Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 
Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri
Nr. DATA DE ÎNREGISTRARE PROIECT TITLUL PROIECTULUI
 602 15.02.2021

Mandatarea reprezentantului Comunei Turia în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  ,,AQUACOV pentru   aprobarea modificarii  pretului/tarifului serviciului public de alimentare cu apa potabila  si de canalizare practicat de operatorul regional   Gospodarie Comunala S.A

 1046 03.03.2021  Organizarea pazei comunale în comuna Turia în anul 2021
 1060 04.03.2021  Aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2021 din fondul forestier proprietatea publică a comunei Turia
 1438 23.03.2021  Aprobarea bugetului general al comunei Turia pentru anul 2021
 1569 29.03.2021  Asocierea Comunei Turia cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC-COVASNA”
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Search

Language