Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 
Registrul pentru evidența hotărârilor
Nr. DATA ADOPTĂRII TITLUL HOTĂRÂRII
 2 28.01.2021 Aprobarea  utilizarii   de sume din excedentul anilor precedenti al bugetului local, pentru acoperirea temporara  a golurilor de casa în anul 2021
 3 28.01.2021 Aprobarea Calendarului activităţilor şi acţiunilor cultural-sportive al comunei Turia care se vor desfăşura în anul 2021
 4 28.01.2021 Aprobarea rețelei școlare din comuna Turia pentru anul 2021-2022
 5 28.01.2021 Aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 6 28.01.2021

Aprobarea trecerii în contul chiriei a contravalorii lucrărilor de reparații efectuate de chiriaș la unele bunuri aparținând domeniului privat al comunei Turia

 7 28.01.2021  

Modificarea și completarea Contractului de delegare nr.4/2009, a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților membre ale A.D.I. ”ECO SEPSI” încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sf.Gheorghe

 10 28.01.2021  Modificarea H.C.L. nr.60/2005 privind înființarea Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
 12 15.02.2021  Aprobarea utilizării de sume din excedentul anilor precedenți al bugetului local, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2021
 13 15.02.2021 Aprobarea Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare provizoriu pentru anul 2021
 14 15.02.2021 Aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actul adițional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr.128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR SRL
 15 15.02.2021  Soluționarea unor cereri referitoare la scutirea de sub plata impozitului pe clădiri
 17 31.03.2021  Mandatarea reprezentantului Comunei Turia în  Adunarea Generală a A.D.I. AQUACOV pentru aprobarea modificării prețului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare practicat de operatorul regional Gospodărie Comunală S.A.
 18 31.03.2021  Aprobarea  completării Hotărârilor Consiliului local nr.8/28.01.2021 și nr.9/28.01.2021
 20 16.04.2021  Aprobarea bugetului general consolidat al comunei Turia pentru anul2021
 21 16.04.2021  Aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2021 din fondul forestier proprietatea publică a comunei Turia
 22 16.04.2021  Organizarea pazei comunale în comuna Turia în anul 2021
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Search

Language