Untitled Document

ROMÂNIA                                                                                                                                                               Anexa nr.1
JUDEȚUL COVASNA
COMUNA TURIA 

PROGRAM ANUAL PROPRIU PENTRU ACORDAREA DE FINANȚĂRI NERAMBURSABILE
 - anul 2019 -

            În vederea acordării de finanțări nerambursabile, în anul bugetar 2019 s-a prevăzut și repartizat suma de 145.000 lei, pentru următoarele finanțări nerambursabile:

1.   Sprijinul financiar acordat pentru finanțarea nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, pentru activități educativ-științifice, sportive, de recreere și de tineret: 130.000 lei.

2.     Sprijinul financiar acordat unităților de cult din bugetul Consiliului local pe anul 2019:  15.000 lei   

                    Persoana de contact: Dr.ing.Daragus Attila – ordonator principal de credite, reprezentant autoritate contractantă.
Tel.persoana de contact: 0267367010; 0741139835
Primar,
Dr.ing.Daragus Attila

Search

Language