Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív
 

COMISII DE SPECIALITATE LA

NIVELUL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TURIA

2020-2024

  1. Comisia pentru programe  de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultura, urbanism, gospodărie comunală, protectie mediului, servicii, comerț, turism, agrement și  activități sportive:

- Gál Botond

-  Dr. Simon-Sárosi Adalbert

- Baláska Ferenc

- Kerekes Katalin

- Kovácsi Samuel

                                                                                                - Bene Róbert                                                                                   

- Luka Medard

  1. Comisia pentru administrația publică locală, juridică, muncă și protecție socială, învățământ, sanatate, cultură, tineret și de disciplină:

- Solyom Zoltan

- Hodor István

- Dobri Balázs

- Pál László

- Duduly Vendel

- Tusa Tivadar

- Luka Medárd

 

Search

Language