HungarianMagyarRomanianro-ROEnglish (UK)

GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
April 2019
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Támogatás

INFO

Numarul unic pentru
apeluri de urgenta este 112

 112

Facebook Like Box

A csatornázásra összpontosítanak (Év elején a községgazdák)

A feltorjai református templom. A szerző felvételeI

Az Aporok falujában eredményes évet zártak ugyan, a polgármester mégis zűrzavarosnak minősítette: az elöljáró szerint a két választás miatt két értékes hónap esett ki az önkormányzat életéből, mert mozgósítani kellett a lakosságot, időt és energiát rabolva el a községháza munkatársaitól, a községvezetéstől.

– Mi az, amit sikerült megvalósítani tavaly? – kérdeztük Daragus Attilától.
– Sikerült befejezni az ivóvízhálóza­tot, ami rengeteg munkával járt, és elkezdődött a 7,2 millió lej értékű szennyvízcsatorna-építés, a község életében ez a legdrágább és legfontosabb beruházás. A fővezetékből immár több mint egy kilométert aknákkal együtt lefektettek. A csatornahálózat összesen huszonhárom kilométeres lesz, és mivel nagyon hosszú a községközpont, két szakaszra osztottuk, az első tíz kilométer a főúton és Karatnán halad át. Az ivóvizet egyelőre ingyen kapja a lakosság, viszont úgy néz ki, hogy a tavasz folyamán a bálványosiaknak és a torjaiaknak is már fizetniük kell, ugyanis a szolgáltatási jogot bérbe adjuk egy cégnek. Idén és a következő esztendőkben le kell mondanunk mindenféle nagyobb beruházásról, a csatornázásra kell összpontosítanunk, mert számunkra az a legfontosabb, hogy 2014 végére átadhassuk a munkálatot. Az utcák aszfaltozását csak ezt követően kezdjük el. Első alkalom, hogy hitelhez kell folyamodnunk, hiszen a helyi költségvetés nem bírja meg az 1 200 000 lejes önrészt. Tavaly három ravatalozóházat adtunk át, Középtorján a Szent Ilonai temetőben és Feltorján a valáli temetőben, illetve Futásfalván. A valáli temetőt be is kerítettük. Ezenkívül kijavították a torjai és futásfalvi művelődési otthont, ahol idén felújítjuk a konyhát, új épületbe költözött a községi könyvtár, a községháza hátsó udvarán található új ingatlanban korszerű fogorvosi rendelő és gyógyszertár nyílt, idénre ugyanoda napközi otthon létrehozását tervezzük. Futásfalván a faluházát is felújítottuk. A roma közösség számára a Munkács falurészen művelődési otthont hoztunk létre.
– Mi a helyzet a bálványosi vízhálózattal?
– Az építő cég menet közben fizetésképtelenné vált. Most keressük, ki venné át a munkálatok folytatását, hiszen még nincs teljesen befejezve a vízhálózat. A karbantartást és a működtetést Bálvá­nyoson és Torján egyetlen vállalkozásra bíznánk. Bálványoson egyéb gonddal is szembesültünk: mivel a hétvégi házak tulajdonosai közül sokan engedély nélkül csatlakoztak a hálózatra, idén az érintettek felszólítást kapnak a helyzet tisztázására. A legnagyobb gondot az ülepítőállomás hiánya jelenti, amire pályázni szándékozunk.
– Mit terveznek idénre?
– Tavaly nyolcvan százalékban elkészült a futballpálya, átadására az idei falunapok alkalmával kerül majd sor. Idénre az öltözők fűtése és az éjszakai világítás felszerelése maradt. Bálványoson néhány tíz méteren aszfaltot öntöttünk a vár felőli oldalon, ezt idén tovább akarjuk folytatni. Tavasszal a piknikhelyeket készítjük el, öt ilyen helyet jelöltünk ki, ahol illemhelyek és tűzhelyek is lesznek,  padokkal-asztalokkal, kukákkal szereljük fel. Az Angustia Egyesületnél háromszáz méteres aszfaltszőnyegre nyújtunk be pályázatot. A múlt év végén elkezdtük és idén folytatjuk az 1930-as években épült községháza belső felújítását.
– Milyen nagyobb rendezvényekre készülnek az új esztendőben?
– Idei eseményeink sorozata január 19-én kezdődik, amikor farsangi kosaras bált tartunk. Ekkor lép fel nálunk a Kézdi­vásárhelyi Városi Színház Molnár Ferenc A jó tündér című darabjával. Az új év egyik kiemelkedő eseménye a január 25. és 27. között sorra kerülő huszárakadémia. Február 14-e kettős ünnep, aznap szer­vezzük meg a Bálint-napot és a nem­zetközi disznótoros fesztivált, amely idén új köntösbe öltözik, és az érdeklődők rendkívül színes eseményre számíthatnak, az előző évekhez viszonyítva tartalmilag és formailag teljesen megújul a fesztivál. Érdekes színfoltot jelent majd Dobrudzsa vidékének bemutatkozása, ezenkívül pedig Szlovénia és Horvátország magyarlakta településeiről is érkeznek csapatok. A disznótoros fesztivál mellett az idei programban szerepel még a Környezetünk tisztaságáért elnevezésű rendezvény (április 26–28.), a majális (május 1.), a hagyományos gyermeknap (június 1.), a nemzetközi gasztronómiai fesztivállal egybekötött falunap (június 21–23.), az Incitato nemzetközi művésztábor (július 1–15.), a Szent István-napi népünnepély (augusztus 20., Cserefarok), a Mária-búcsú (szeptember 12.) és mások is.

Iochom István Forrás: Háromszék